Välkommen till konferensen

Framtidssäkrad
IT-organisation

Framtidssäkrad IT-organisation 25 oktober

Att leda och skapa en IT-kultur som driver digitalisering och innovation

Att balansera utveckling och innovation med underhåll är ofta en av de största utmaningar för många CIO:er och IT-chefer. Samtidigt är det en tydlig trend att verksamheter allt oftare köper in IT från annat håll, vilket kan skapa oreda bland strukturer och system och det i sin tur påverkar både effektiviteten och IT-budgeten. När IT går från att vara en stödfunktion med fokus på drift till att driva såväl strategisk som operativ verksamhetsutveckling måste vi se över både våra kompetenser, vår organisation och inte minst vår kultur.

Som ledare inom IT behöver du vara skicklig på att driva förändring och få med dig båda medarbetare inom den egna organisationen och övriga verksamheten på digitaliseringsresan.

Under IFI:s halvdagskonferens Framtidssäkrad IT-organisation den 25 oktober får du chansen att möta, lyssna till och samtala med kollegor som står inför samma utmaningar. Det finns ingen given mall för hur du ska lyckas, men denna högaktuella halvdag bjuder på praktikfall från företag och organisationer som har kommit en bra bit på vägen mot en modern, affärsinriktad och innovativ IT-organisation. Du får lyssna till deras framgångsfaktorer och även ta del av de utmaningar de har stött på under resans gång.

Vi inleder eftermiddagen med en gemensam lunch och nätverkande så du får goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och diskussioner med övriga deltagare.

Programmet

Praktisk information

Datum:  25 oktober
Tid: 11.00-16.45
Plats: Convendum, Regeringsgatan 30, Stockholm
Pris: 4 195 kr. Alla priser är exkl. moms.

Lyssna till bland andra

Skriva din sökfras här och tryck enter